Skip to content

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului de date

In coformitate cu GDPR si alte reglementari privind protectia datelor, operatorul de date responsabil este DM International Collection SRL cu sediul in Bucuresti, str. Lacul Lala nr. 15, Sectorul 3, CUI RO 13348423, J40/8249/2000, mail: office@dmcollection.eu

Persoana responsabila cu protectia datelor (DPO )este Dan Silvasanu, mail: dansilvasanu@dmcollection.eu, tel: +40752158770

 • Ce date colectam:

Nume si prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail).

 • Site-ul utilizează fișiere de tip cookie cu scopul de oferi utilizatorilor o experiență îmbunătățită. Acestea nu rețin informații personale sau adrese de IP, iar utilizatorii au opțiunile de a fi de acord sau nu și de a-și modifica oricând preferința
 • Utilizarea informațiilor

Utilizăm informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv informații cu caracter personal, în următoarele scopuri:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 • Drepturile de care beneficiați în legătura cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:
 • Posibilitatea să obțineți de la Companie, la cerere și în mod gratuit, de informatii privind
  • Scopul in care sunt prelucrate datele;
  • Categoriile de date care sunt prelucrate;
  • Destinatarii carora le-au fost sau le vor fi dezvaluite datele;
  • Durata de stocare a datelor sau, daca nu este posibil, criteriile de determinare a stocarii datelor;
  •  In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la Dumneavoastra, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;
 • Dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma in date anonime datele a caror prelucrare nu este conforma legii, in special datele incomplete sau inexacte;
 • Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor Dumneavoastra sau ca prelucrarea are ca scop aplicarea, exercitarea sau apararea unor drepturi legale;
 • Dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru marketing direct, în numele operatorilor de date sau în numele unui terț sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop;
 • Dreptul de a solicita operatorului stergerea datelor Dvs. in urmatoarele situatii:
  • Datele Dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau prelucrate;
  • Va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;
  • Datele Dvs. au fost prelucrate in mod illegal;

Dreptul la stergerea datelor nu exista in cazul in care prelucrarea este necesara pentru :

 • Exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;
  • Indeplinirea unei obligatii legale impusa de legislatia Uniunii sau a statelor member de care apartine operatorul de date sau pentru a indeplini o sarcina de interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
  • Din motive de interes public in domeniul sanatatii publice sau in scopuri arhivistice de interes public.
 • Dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere;
 • Dreptul de a solicita informatii cu privire la faptul ca datele Dumneavoastra vor fi trimise unei tari terte sau unei organizatii internationale. Astfel, puteti solicita apoi garantiile corespunzatoare in conformitate cu art. 46 GDPR

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere, semnată și datată la următoarea adresă de email: office@dmcollection.eu  sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dansilvasanu@dmcollection.eu .

 • Durata stocării

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în secțiunea „Utilizarea informațiilor”, dar nu mai mult de 3 ani. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi sterse.

 • Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dansilvasanu@dmcollection.eu .

Vă vom contacta pentru a confirma primirea emailului dumneavoastră. După primirea emailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.

 • Date de contact

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe site sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dansilvasanu@dmcollection.eu .

DM International Collection SRL